AMPA Les Fonts

Dona suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern de l’escola Les Fonts en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els alumnes.

Enric Prat de la Riba, 9 (08790)
www.ampa.escolalesfonts.cat